Raport Specjalny

Wybór z raportów w sprawie organizacji sporządzonych przez kandydatów i kandydatki na tajnych współpracowników Urzędów Niebezpieczeństwa Publicznego wszystkich szczebli.
Kryptonim sprawy - WM
Data rozpoczęcia śledztwa – 17 stycznia 2000

Raport z 17 stycznia 2000
Dzisiaj w godzinach wieczorem w jednym z myślenickich szynków zebrał się razem zgromadzony tłum niebezpiecznych elementów społeczności złożony z przedstawicieli skrajnej prawicy i skrajnej lewicy w sprawie zamykania Galerii w lokalu w Rynek 27 i przekazania jego na cele polityczne, co zgromadzone osoby jednogłośnie potępiły, podjąwszy decyzje o zarejestrowaniu nowej organizacji przeciwnej rządowi oraz o zbieraniu podpisów po całym mieście i po Polsce. Teren swojego działania nie określiły do granic kraju ani Europy, co może być niebezpieczne, sądząc też po twarzach przywódców organizacji, które można określić jako ideowców. (Dopisek ołówkiem na marginesie: Mogą być kłopoty i trzy wykrzykniki)

Raport z 17 stycznia 2001
Tak, jak się spodziewano już w roku poprzedzającym nowo powstała organizacja o nazwie Wspólnota Artystyczna została powołana przez element wichrzycielski i wywrotowy w celu propagowania jak najgorszych wzorców wychowawczych i społecznych. Zaledwie w jednym roku zorganizowano w siłowo przejętym lokalu przy Rynku ponad 20 różnych imprez pseudo artystycznych, na których dochodziło do wielorakich ekscesów i skandali, włącznie z wywieszeniem prawosławnych symboli religijnych w dniu Wielkiego Piątku i zmuszeniem do ich oglądania ponad tysiąca osób mieszkańców miasta.

Raport z 17 stycznia 2002
Tytułem wstępu podaję kilka tytułów różnych wystaw otworzonych i kontynuowanych niejednokrotnie przez okres miesiąc i więcej przez Wspólnotę Kultury Myślenic w roku kalendarzowym 2001-ym: Radość Tory, Wycinanka Żydowska, Mishima, Ikebana (obok dopisek ołówkiem: Japoński buduar), Zmarła Klasa, Okopowa (obok dopisek ołówkiem: cmentarz żydowski w Warszawie), Archeologia Powodzi. Myślę, że nie potrzeba tu komentarza. Zastanawia fakt, że na każdym spotkaniu członkowie organizacji dają sobie znaki czerwonymi różami, które są zapewne tajnym kodem, co należałoby ustalić w najbliższych miesiącach w celu stwierdzenia, czy organizacja ewoluuje w kierunku masońskim.

Raport z 17 stycznia 2003
Od początków działalności Wspólnoty Powiatowej organizacja zorganizowała 42 wystawy i jedną wysrawę, co daje razem ponad 40 różnorakich niebezpiecznych społecznie ewenementów. Na dodatek do tego powołała wielorakie przedsięwzięcia nazywane Akademiami a także Teatr, w którym aktorami są w wyłączności chłopcy płci męskiej i jedna aktorka kobieca, najprawdopodobniej dla niepoznaki. Jest zresztą chuda i wygląda też na chłopca. Jest niezrozumiałym, z jakiego powodu otrzymano dyplom Pro Publico Domo. Zalecane działanie w sprawie: należy podjąć bezzwłoczne kroki w celu wyeliminowania lokalu, w którym może wkrótce dojść do zgorszenia.

Raport z 17 stycznia 2004
Po tym, jak u zarania roku miejscowe siły policyjne dokonały nieudanego aresztowania Kierownika Galerii Sztuki Współczesnej wraz z Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Miejska udało się unieszkodliwić lokal i zaprzestać w nim dalszych działań organizacji. Organizacja sama w sobie nie zaprzestała jednak dalszych działań, przenosząc je na grunty Muzeum Domu Greckiego, względnie Liceum Ogólnokształcącego w auli szkolnej. Tamże odbył się wieczór promocyjny poezji młodej poetki D. Heród (dopisek ołówkiem: ojciec Dyrektor i trzy wykrzykniki), na którym wystąpili prawdziwi aktorzy z Krakowa włącznie z aktorami z teatru organizacji, którzy pojawiali się parokrotnie na scenie bez bielizny z tyłu, w obecności dzieci, młodzieży i osób starszych.

Raport z 17 stycznia 2005
W miesiącach od stycznia do końca maja 2004 roku zachodziła sytuacja powtórnego zajmowania przez organizację lokalu przy Rynku 27 w celu domniemanego prowadzenia projektu poprzez finansowanie Fundacji Batorego (dopisek ołówkiem: Sorosza i trzy wykrzykniki). Z przeprowadzanych kilkakrotnie kontroli wieczornych, udając się dla niepoznaki na górne piętra kamienicy, wynika co następuje: nierzadko w lokalu w późnych godzinach popołudniowych świecone jest światło i odbywają się spotkania podejrzanych osobowości Myślenic, dochodzi ponadto do wielu wernisaży, w tym niektóre z nieprzyzwoitymi fotografiami przedstawiających rozebrane ciała w konfiguracjach oraz w formach sprzecznych z naukami religii a nawet biologii. Przez trzy dni maja organizacja przeprowadziła zbiorowe sfotografowanie wielu ludzi i mieszkańców Myślenic, zebrawszy w summie summarum ponad tysiąc zdjęć dokumentacyjnych. (dopisek ołówkiem na marginesie: sporządzić kopie). Odebranie lokalu nastąpiło od czerwca 2004-go roku na podstawie decyzji odpowiednich władz. W sierpniu doszło mimo to do zainstalowania tablicy pamiątkowej dla mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego eksmitowanych przez hitlerowskiego okupanta, natomiast w grudniu do warsztatów propagujących dewiacje religijne i seksualne prowadzonych przez wszelkiej maści tolerastów. (Dopisek ołówkiem: Ohyda).

Raport z 17 stycznia 2006
Należy przedłożyć, że w roku 2005-tym Wspólnota Myślenicka przeszła całkowicie w stan działalności niesubordynowanej i podziemnej, utrudnionej do kontrolowania. Zarząd uległ zmianie w kwestii członków zarządu, a także doszło do pogłębienia aktywności wirtualnej. W przeciągu całego roku zbierane były dane osobowe i inne od artystów profesjonalnych i pół profesjonalnych z terenów lokalnych i powiatowych w celu zebrania i wyprodukowania bazy danych, którą nazwano „Sztukoteka” (dopisek ołówkiem: prawdopodobnie Sztukateka z pytajnikiem). Na Zamku w Dobczycach odbyła się promocja tychże z udziałem zespołów undergroundowych wraz z politykami Platformy Obywatelskiej średniego i wyższego szczebla drabiny partyjnej. (Wytłuszczonym drukiem): W czerwcu 2005 organizacja okryła hańbą miasto blokując patriotyczną demonstrację młodych aktywistów prawicy i dodatkowo nagłaśniając swój antypolski czyn na arenie międzynarodowej.

Raport z 17 stycznia 2007
W sprawie Wspólnoty Myśl. konieczne jest odnotowanie eskalacji działań o podłożu judaistycznym a nawet islamistycznym prowadzonych na froncie młodzieży, dzieci i osób starszych. Wystarczy wspomnieć trwającą cały tydzień Wielokulturową Akcję kulturalno-oświatową obejmującą takie zdarzenia, jak tańce cygańskie oraz brzucha, kaligrafie na ciele henną, pochód islamski przez miasto w stronę dzielnicy rekreacyjnej Zarabia, zbiorowe obchodzenie szabasu, konferencja tolerancyjna oraz kończący ją koncert na miejscu Rynku w Myślenicach, w którym uczestniczyli Cyganie, Żydzi i Irlandczycy w stanie nietrzeźwym, po którym wystrzelone zostały sztuczne ognie o wartości około 10-ciu tysiąca złotych sfinansowane przez środki unijne oraz Fundację Batorego. Nadmienia się także trudności wynikające z posiadania przez organizację własnego, niezależnego lokalu w kontrowersyjnej Galerii Handlowej miasta, w którym coraz bardziej nieokiełznane działania organizacji, nazywane „projektami” wybierają sobie za cel szarganie dobrego imienia społeczności oraz największych narodowych świętości.

Raport z 17 stycznia 2008
Z powodu ubiegłorocznych akcji stowarzyszenia, m.in. zaproszenia do Myślenic obywateli niemieckich i publiczne dyskutowanie w ich obecności istotnych historycznych problemów państwowych, noszące znamiona zdrady narodowej i zainstalowania w międzynarodowej sieci internetowej strony wirtualnej organizacji, która z w/w powodów osiągnie nieograniczone pole dostępu, tymczasowo zawiesza się doraźne kontrole działań i proponuje metody przeniknięcia w szeregi ścisłego Zarządu celem uzyskania kontroli nad dalszymi latami istnienia organizacji. (Dopisek ołówkiem: przekazane do realizacji.)
Copyright Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice"