Projekty

Wersja Flash Player zainstalowana
na tym komputerze wymaga aktualizacji.

Kliknij aby pobrać.


UKRYTE DZIECI
–Projekt stworzenia instytucji muzealno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w dawnej bożnicy w Wiœniowej koło Myœlenic. (projekt stały)

TRANSPORT MYŚLENICE, 22 sierpnia 2012
70 rocznica zagłady myœlenickiej społecznoœci żydowskiej

SZTETL MYŚLENICE
Projekt stały: badanie i upamiętnianie historii myœlenickiej społecznoœci żydowskiej

DOM AVIGDORA BRANDA 2009-2011
Częœć edukacyjna: Materiały pomocnicze dla szkół: Alef-Bet Judaizmu Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży szkolnej

Częœć promocyjna: Myśœlenice – Œlady żydowskiego miasteczka – Spacerownik Spotkania promocyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii


1001 Działań na rzecz Dialogu
30 maja 2008 - 30 czerwca 2008

Wystawa fotograficzna: Martin CAHN "Dziedzictwo Żydowskie Euroregionu Tatry" Otwarcie i wernisaż z udziałem autora: 30 maja (piątek) 2008, godz. 18.00 Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9, 23-460 Józefów Wystawa jest częścią projektu "Wielokulturowe Tatry" współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach programu INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka 2004 - 2006 za pośrednictwem Euroregionu "Tatry". Składa się z 66 fotografii dokumentujących dziedzictwo kultury żydowskiej (bożnice, synagogi, cmentarze, mykwy, miejsca pamięci Holocaustu...po polskiej i słowackiej stronie Tatr).

WIELOKULTUROWE TATRY – WIELOKULTUROWE MYŚLENICE - Projekt realizowany od maja 2006 do maja 2007 roku, promujący wielokulturowe dziedzictwo regionu Galicji oraz szukający rozwiązań dla najlepszego wykorzystania tego potencjału w rozwoju lokalnym regionu Myślenic i Dobczyc. Partnerami projektu są Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, PTTK Dobczyce, samorząd w Liptowskim Mikulaszu oraz Muzeum Janka Krala. Projekt rozpoczął się jednotygodniowym festiwalem „Wielokulturowe Myślenice 2006”. Kolejne etapy jego realizacji to: przygotowanie wystawy fotograficznej dokumentującej żydowskie dziedzictwo Euroregionu Tatr, zbieranie informacji na temat dawnych społeczności żydowskich tego regionu, jednodniowe warsztaty na temat wielokulturowości w Liptowskim Mikulaszu, stworzenie bazy danych organizacji działających w sferze wielokulturowości po obu stronach granicy, zaprezentowanie wystawy fotograficznej w kilku gminach powiatu myślenickiego.

CZEMU WINNI SĄ INNI? – Projekt dofinansowany przez British Council oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach programu Działaj Lokalnie IV. Konkurs literacki. Patronat nad konkursem przyjęła Gazeta Krakowska. Najlepsze 10 prac zostanie opublikowanych w formie broszury i upowszechnionych na terenie Małopolski. Wystawy i imprezy artystyczne. W Galerii Stowarzyszenia odbyły się dwie wystawy o tematyce wielokulturowej: Jolanty Czerneckiej Popołudnie w Pietrasanta oraz Bogny Becker Portrety z Miasta. Fotografie Graffiti. Warsztaty tańca izraelskiego prowadzone przez zespół Snunit, warsztaty edukacyjne na temat islamu, Co nas różni, co nas dzieli? i pokazy filmowe. I Myślenickie Forum na rzecz Wielokulturowości – 24 czerwca 2006, jednodniowe spotkanie organizacji działających w sferze wielokulturowości, poświęcone możliwości zbudowania sieci organizacji promujących wielokulturowość jako ważny składnik rozwoju regionalnego naszego województwa. Sonda uliczna na temat tolerancji. Trzy pytania zadawane ludziom w różnym wieku, różnej profesji i w różnych okolicznościach służące badaniom socjologicznym na temat poziomu tolerancji dla inności.

Czemu Winni są Inni? (plik pdf)

SZTUKOTEKA - Projekt zrealizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Myślenicach, dofinansowany z budżetu Starostwa Powiatowego. W katalogu znalazło się 25 artystów profesjonalnych reprezentujących wszystkie gminy powiatu myślenickiego oraz notka o Stowarzyszeniu „Wspólnota Myślenice” i jego dotychczasowej działalności. Informacje o artystach ułożone są w porządku alfabetycznym, każdej towarzyszą zdjęcia prac (do 10 fotografii). Artyści wybrani zostali w czterech kategoriach: malarstwo, grafika, ceramika i rzeźba.

Sztukoteka

INNY OBCY NIE-JA - Projekt dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Kultura na Prowincji. Warsztaty na temat tolerancji zorganizowane przy współpracy z LO im. T. Kościuszki oraz Myślenickim Ośrodkiem Kultury, który użyczył nieodpłatnie swoich pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego oraz pomocy organizacyjnej. Wykładowcy przyjechali z Katedry Psychologii UJ, Katedry Socjologii UJ, Kliniki Psychiatrii Dziecięcej Collegium Medicum UJ, Akademii Pedagogicznej, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie i Oświęcimiu, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Poradni Psychologicznej Starostwa powiatowego w Myślenicach oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Warsztatom towarzyszyła projekcja filmu „Fanatyk” oraz wystawa rysunków dzieci pod kierunkiem Alicji Możdżeń ze Szkoły Podstawowej nr 2.

MYŚLENICE OBOJGA NARODÓW - Projekt dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Kultura na Prowincji. Tablica - 22 sierpnia 2004 odsłoniliśmy tablicę pamięci poświęconą tragedii myślenickich Żydów, którzy sześćdziesiąt dwa lata wcześniej zostali wywiezieni z miasta do obozu zagłady w Bełżcu. W uroczystości odsłonięcia uczestniczyło mnóstwo osób i instytucji. Konsul USA oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce przysłali listy pamiątkowe. Obszerne relacje pokazała telewizja publiczna. Spotkania z Janet Applefield (Gustą Singer) – W Muzeum Regionalnym Dom Grecki, podczas uroczystości odsłonięcia tablicy Janet spotkała się z myśleniczanami. Czytała swoje wspomnienia po polsku. W Krakowie udało się zorganizować dwa spotkania publiczne w kościołach Jezuitów i Karmelitów oraz duże spotkanie w Muzeum Galicja. Spotkanie w Galicji dotyczyło myślenickiej gminy żydowskiej, poszukiwania jej śladów oraz problemów z ich utrwalaniem. Oprócz przedstawicieli Stowarzyszenia i Janet Applefield wzięła w nim udział Monika Goldwasser, wnuczka znanego myślenickiego adwokata Lazara Goldwassera. Monika przeczytała na spotkaniu wiersz swojego ojca Adama, który udało się odnaleźć w Bibliotece Jagiellońskiej zaledwie kilka dni wcześniej. Spotkanie z Janet w Kościele Karmelitów odbyło się po mszy wieczornej, przed koncertem organowym, więc uczestniczyło w nim bardzo wiele osób. Historia Janet miała niezwykle przejmujący wydźwięk w tym kościele. W maju 1943 roku właśnie tam, przed ołtarzem zostawiła ją na chwilę kuzynka, żeby już nigdy po nią nie wrócić – gestapo aresztowało ją po drugiej stronie ulicy. Janet cudem dostała się wówczas do rąk rodziny Gołębiów, jej wybawicieli.

RAPORT Z CYFROWEJ PRZESTRZENI – Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach programu Działaj Lokalnie III. Zapis Cyfrowy. Konferencja naukowa poświęcona uzależnieniu współczesnego świata od nośników i mediów cyfrowych. Archiwum 2004. Trzydniowy happening, podczas którego ponad 500 osób fotografowało Myślenice. W efekcie tej akcji wywołano i zeskanowano 130 filmów fotograficznych. Około 700 przeznaczono do wywołania. Post Scriptum. Konkurs na list miłosny, ogłoszony 8 marca na łamach Gazety Krakowskiej. Do finału przeszło 30 prac. Jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody, drugą i trzecią nagrodę oraz wyróżnienie dla tryptyku poetyckiego. Kurs DJ Art. Trzydniowy kurs prowadzony przez DJów Doc da dame, Trafo i Cyna, zakończony podczas koncertu finałowego. Bartosz Cieśla – najlepszy uczestnik kursu został wytypowany do wspólnego grania. Warsztaty fotograficzne. Pięć spotkań z profesjonalną fotografią rozpoczął Marian Curzydło Projektem 2’15. Kolejne odbyły się podczas trzech dni Archiwum 2004 (11-13 maja). Giełda Książek i Fotografii. Odbyła się na płycie Rynku, 29 maja wspólnie z wielką imprezą finałową. Instalacja Muzyczna. Koncert Finałowy, podczas którego ogłoszono wyniki konkursów fotograficznych i literackich. Grali DJe, Lari Fari i Paulina Bisztyga. Na zakończenie odbył się 15 minutowy pokaz sztucznych ogni. Wystawa Pranie. Podczas trwania koncertu finałowego odbył się wernisaż wystawy Pranie. Na siatce ogrodowej zawisło ponad 700 fotografii, efektów akcji fotografowania miasta.

OGRODY - Dwudniowe targi sztuki ogrodowej w Myślenicach, odbyły się 18-19 sierpnia 2001 na płycie myślenickiego Rynku oraz w kilku salach wystawowych w centrum miasta. Projekt był dofinansowany przez dr Stanisława Bisztygę. Był to przegląd sztuk związanych z projektowaniem i realizacją ogrodów - rzeźba, ceramika, malarstwo, fotografia, meble ogrodowe, rośliny i ich pielęgnacja, oczka wodne, narzędzia ogrodowe, zabawki ogrodowe, witraże, warsztaty układania Ikebany oraz inne spotkania towarzyszące. Twórcy i producenci prezentujący się podczas imprezy przedstawili propozycje swoich produktów, które były bardziej ekspozycją artystyczną niż komercyjną wystawą, chociaż możliwa była także sprzedaż, promocja, rozdawanie materiałów reklamowych, czy umowy z potencjalnymi klientami. Wystawcy walczyli o nagrodę „Jednorożca”, którego zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Janusz Wątor. Wygrali ceramicy Ewa i Jacek Budzowscy.

Copyright Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice"