Aktualności

UKRYTE DZIECI - projekt stworzenia instytucji muzealno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w dawnej bożnicy w Wiśniowej koło Myślenic. (projekt stały)

DOM AVIGDORA BRANDA
2009-2011

Część edukacyjna:
Materiały pomocnicze dla szkół: Alef-Bet Judaizmu
Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży szkolnej


Część promocyjna:
Myślenice - Ślady żydowskiego miasteczka - Spacerownik
Spotkania promocyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii


TRANSPORT MYŚLENICE
22 sierpnia 2012
70 rocznica zagłady myślenickiej społeczności żydowskiej


SZTETL MYŚLENICE
Projekt stały: badanie i upamiętnianie historii myślenickiej społeczności żydowskiej


Copyright Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice"